Yönlendirme Tabelaları

Yönlendirme tabelaları, içerideki kat planlarının ve belirli yerlerin gösterilmesi için kullanılır. Kullanım alanları okul, hastane v..b.  yerlerdir.