Fuar Organizasyonları

Fuara katılım gösteren firmaların kendilerini, fuar alanında en iyi şekilde sergilemeleri için tüm teknik altyapı ve yönlendirmelerin sağlanmasıdır. Fuarlar üretilen mal veya hizmetin direkt olarak potansiyel alıcılarının bulunduğu sektörel organizasyonlardır.